ΣΚΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Π.Ε.

pic.jpg
Κλαυδίου Πέππερ 33
Ρόδος - Τ.Κ.: 85100
τηλ: 22410 78343
e-mail: papadim_p@hol.gr
Οικονομικές καταστάσεις
 
Χρήση 2016    
Χρήση 2015    
Χρήση 2014    
Χρήση 2013    
Χρήση 2012    
     
     
Ανακοινώσεις
 
Πρόσκληση Γ.Σ. 31/03/2016    
Πρόσκληση Γ.Σ. 31/03/2015